LAPPLAND HALL OF FAME
VILHELMINA

EDIT OCH ÅKE LÖFQVIST, FRÄLSNINGSARMÉN

Vilhelmina Kommuns Kulturstipendiater

Turister från Österrike hittar även hit - Edith Smolarski från Wien

I Lapp-Lisas Bönekåta i Fatmomakke samlas man i Midsommartid och lyssnar till "Barnatro" och upplever ett engagerande värdskap av Edith och Åke Löfqvist - härliga stunder att minnas! Två glädjespridare som drar folk till Vilhelmina i Södra Lapplands vackra fjällvärld.

Foto: Berndt Lundqvist