LAPPLAND HALL OF FAME

VILHELMINA

 
ERNFRID LUNDQVIST –

Byggde upp VILHELMINA SÅG & HYVLERI.

 

Vilhelminas största företag fram till i år 2013 varit Vilhelminasågen. Sågverket ägs idag av SCA Timber, som beslutat att lägga ner verksamheten vilket gör att 55 personer förlorar sina jobb.

 

Ernfrid Lundqvist, f 1901, d 1988. År1945 flyttade familjen Lundqvist från Gällivare till Vilhelmina efter att ha köpt dåvarande Vilhelminasågen, som då låg på nuvarande Granvägen och Videvägen upp till Volgsjövägens södra sida.

Sågverket var ett mindre sågverk som främst arbetade på den loka marknaden.

Lundqvist som före köpet av Gavelins såg varit Disponent för Nordsvensk Träexport i Gällivare kom snabbt igång även med export av trävaror från Vilhelmina till utlandet. Sågverket kompletterades med hyvleri.

 

Sågverket utvecklades snabbt och började även med tillverkning av färdiga trähus – en av de första trähusfabrikerna i landet. Ett flertal villor i Vilhelmina och Västerbottens län är s k TÄTOHUS, med ursprung från sågen i Vilhelmina.

Kommunen motarbetade denna privata satsning på industri i Vilhelmina på många olika sätt.

 

Kommunledningen ansåg att den mark som ägdes av sågverket bättre skulle kunna användas till villatomter och tvingade därvid Lundqvist att bygga nytt sågverk på myrmarken vid järnvägen – där sågen fortfarande drivs. Byte av mark skedde kvadratmeter mot kvadratmeter. Lundqvist  fick alltså synnerligen dåligt betalt för sin mark vid nuvarande Videvägen o Granvägen. Kommunledningen ställde krav på att bytet skulle genomföras och hotade att om inte Lundqvist godtog förslaget skulle de se till att annan person fick starta sågverk i Vilhelmina.

 

Lundqvist som var mästerskytt kom även snabbt att vid flyttningen till Vilhelmina att bli ordförande för Vilhelmina Skytteförening. Skyttebanan i Vilhelmina låg i slutet av 40-talet på mark vid Bergbackasjön. Genom initiativ av Lundqvist flyttades skyttebanan från Bergabacka till nuvarande område vid Granberget.

 

Fru Gunborg Lundqvist startade tidigt uthyrning av den barack som Vilhelminasågen byggt upp för att ordna bostäder åt den arbetskraft som behövdes på såg och  hyvleriet under högsäsong. Denna barack var under sommaren ledig och Gunborg hyrde då ut denna, samt senare uppförda stugor, till turister. Efterfrågan på boendemöjligheter var alltid stor i Vilhelmina. Somliga nätter kunde bortåt 100 personer inlogeras hos grannar och andra med lediga sängar i Vilhelmina när hotellen var fullbelagda. På videon LOTTA I LAPPLAND från 1965 finns både Ernfrid och Gunborg Lundqvist samt sonen Thord, som senare övertog denna verksamhet.