LAPPLAND HALL OF FAME

VILHELMINA

 

 

Essegård, Irma och Elis,  amatörteaterns pionjärer

Vilhelmina amatörteater 1938-1959.

Essegård, Elis, 1902-1965. (författare)

Alternativt namn: Essegård, John Elis, 1902-1965

Vilhelmina amatörteater (medarbetare)

Hällebäcksgård, Sveriges Radios, mycket uppskattade radioprogrammet på 1950-talet.

 

Vilhelmina sockendräkt

I början av 1940-talet var intresset stort för att konstruera en sockendräkt för Vilhelmina. På initiativ av Irma Essegård,

Vilhelmina, spårades äldre dräktskick och textilier upp. Irma Essegård m fl sökte bland gamla föremål och intervjuade

också äldre människor från bygden. Till kvinnodräktens förkläde och bindmössa, hade man gamla förlagor, så även till

mansdräkten hörande livtröja. Den gröna kjolen och livstycket baserar sig på muntliga uppgifter. Väskans broderi är

hämtad från en mössa i Vilhelmina museums samlingar.
1944 var den kvinnliga dräkten klar och 1945 den manliga.

I Västerbottens museums samlingar finns idag Irma Essegårds dräkt.
Läs om Sockendräkter i tidskriften Västerbotten 1983!