LAPPLAND HALL OF FAME

VILHELMINA

MARTIN LAURITZ

Född 1931, uppvuxen och yrkesverksam som platschef vid Vattenfalls lokalkontor i Vilhelmina – har läst igenom Västerbottens-Kuriren 1900-1946 och skrivit av alla notiser och texter, stort och smått, som berört Vilhelmina under dessa år.

 

Dessa böcker har gjort att det är lätt att Vilhelminas historia under denna period och blivit intressant läsning och givit kunskap för många om hur hårt livet varit i denna del  av landet.

 

Tidningsstudium gav stipendium

 

 

Ett av Västerbottens läns hembygdsförbunds tre stipendier ur Hembygdsfonden för år 2003 tilldelades Martin Lauritz, Vilhelmina, för hans gedigna arbete att skriva av vad som skrivits om Vilhelmina i Västerbottens Kuriren åren 1900-1925. Priset, 5 000 kronor, delades ut i samband med hembygdsförbundets årsstämma i Vännäs den 17 maj 2003.

 

­”Det är en mycket gedigen arbetsinsats och ett vällovligt ändamål han har gjort som vi vill premiera”, sade hembygdsförbundets avgående ordförande, professor Lars-Erik Edlund.

 

Lauritz mottog stipendiet personligen och berättade sedan om sitt tvååriga arbete att nästan dagligen läsa VK på rullfilm på biblioteket, skriva av bokstavstroget för hand och mata in i datorn när han kommit hem. Fram till årsstämman har Martin Lauritz fyllt fyra pärmar med utskrifter och avskrifterna omfattar så långt cirka 2,3 miljoner tecken.

 

Artiklarna och notiserna i VK berättar mycket om en fjällsockens utveckling under 1900-talets första del. De speglar kyrkans starka ställning, sockenallmänningens och nybyggarnas intåg i fjällvärlden, samerörelsens första steg, hälsovårdsfrågor, kyrkorten Vilhelminas utveckling till modernt samhälle, olyckor, bedrägerier, svindlerier och mycket mer.

 

”Bland det allra mest intressanta är att läsa reseskildringarna. Jag har aldrig sett Vilhelmina så vackert som genom dessa reseberättelser”, sade Martin Lauritz, som möttes med en rungande applåd efter avslutat tal.

 

Hans mål är att i första hand få avskrifterna utgivna i en bok, och i andra hand att för forskningens skull samla artiklarna i en sökbar databas.