LAPPLAND HALL OF FAME

VILHELMINA

 

SVEN DUFVA alias Zacharias Bång – Fenrik Ståhls sägner. Begravd i Vilhelmina

Den 27 oktober 1808 slogs Johan Zacharias Bång för sitt liv mot ryssen i Virta, Finland. I går högtidlighölls 200-årsminnet av denne finländske krigshjälte i både Vilhelmina och i Finland. Tf kommunalråd Åke Nilsson och Sabina Fondelius berättade om det svensk-ryska kriget och om Bång för ett 20-tal personer.

2009:

200 år sedan hjälte slogs för sitt liv

I går var det på dagen 200 år sedan Johan Zacharias Bång slogs för sitt liv mot ryssen på bron i Virta, Finland. Den svensk-finska armén förlorade visserligen kriget, men vann detta slag och Bång blev Runeberg- legenden Sven Duva. I både Vilhelmina och Finland hedrades i går Bång för sitt hjältedåd.

Detta krig blev det sista som utkämpades på svensk mark. Sedan dess har Sverige levt i en 200-årig fred, en unikt lång tid, sade tjänsteförrättande kommunalråd Åke Nilsson i sitt hyllningstal.

20 samlades
I Vilhelmina samlade jubileet cirka 20 personer. Förutom Åke Nilsson berättade Sabina Fondelius historien om 1808-09 års krig och Bång. I hjältesagan Sven Duva dog han, men i verkligheten överlevde han ett tiotal bajonetthugg och dog 1845 i Vilhelmina.

I Finland var uppmärksamheten desto större och 200-årsdagen av slaget vid Virta bro högtidlighölls bland annat på ett regemente utanför Helsingfors dit Johan Zacharias Bångs ättlingar i rakt nedstigande led, Roland och Mats Bång från Vilhelmina, var inbjudna som hedersgäster. I Helsingfors uppfördes även ett teaterspel med Sven Duva.

Johan Zacharias Bångs hjältedåd blev inte uppmärksammat förrän han begravdes som en av de allra första vid den då nybyggda kyrkan på Kyrkberget i Vilhelmina. Innan dess levde Bång ett brokigt liv som soldat, rysk fånge, flykting över Kvarken till Umeå, satte bo i Lycksele, men blev bortkörd därifrån och hamnade i Vilhelmina där han gav namn åt nybygget Bångnäs, men levde ut sitt liv i fattigdom i Fjällboberg.

Åsikterna om Bång verkligen var förebild till Sven Duva, denne finske soldat vars mod övergick allt, har gått isär. Men redan på 1800-talet gick historien varm om att så var fallet, och 1909 hedrades Bång med en minnessten på Bångberget i Lycksele, och på 1940-talet med en minnessten på kyrkogården i Vilhelmina.

 

Enligt vissa uppgifter deltog även Bång i Napoleon kriget??

Tände ljus
Minnesstenen fraktade min far från ett stenbrott vid Storberget i Bäsksjö, sade Åke Nilsson, och flera av minneshögtidens deltagare hade också olika anknytningar till Bång eller kyrkoherden som begravde honom.

En krans lades på Bångs grav och ett ljus tändes till hans minne. Efter högtiden visades stumfilmen Fänrik Ståls sägner från 1926 på biografen på Folkets hus.

Publicerad: 27 oktober, 2008 kl 23.59