LAPPLAND HALL OF FAME

VILHELMINA

 

Wilks, systrarna Syrene och Sanna, tennslöjdens bevarande

 

Begravda på kyrkogården i Fatmomakke.