ERNFRID LUNDQVIST –

VILHELMINA

LAPPLAND HALL OF FAME

ERNFRID LUNDQVIST –

Byggde upp VILHELMINA SÅG & HYVLERI och startade upp TRÄHUSTILLVERKNING i Norra Sverige - TÄTOHUS.

Vilhelminas största företag fram till i år 2013 varit Vilhelminasågen.

Sågverket ägs idag av SCA Timber, som beslutat att lägga ner verksamheten vilket gör att 55 personer

förlorar sina jobb.