Fatmomakke

LAPPLAND HALL OF FAME

VILHELMINA

EDIT OCH ÅKE LÖFQVIST, FRÄLSNINGSARMÉN

Vilhelmina Kommuns Kulturstipendiater

Turister från Österrike hittar även hit - Edith Smolarski från Wien

Foto: Berndt Lundqvist