Wilks, systrarna Syrene och Sanna, tennslöjdens bevarande

VILHELMINA

ELSA KRISTOFFERSSON

.

  

 

Foto: Berndt Lundqvist

Renkött kungligt godis i kåtan

Hennes egen kåta är en av dem som ligger närmast kyrkan. Där har hon bland annat gästats av kungaparet.

- Det är väl konstigt att när sådana människor kommer är det alltid så bråttom, det ska vara fem minuter här och fem minuter där. Men jag kokade kaffe åt dem, och de stannade i kåtan i 45 minuter.

- Jag hade skurit upp renkött, och när Carl Gustaf gick tog han en näve - han åt det som karameller. Silvia var mer försiktig, skrattar Elsa.

Både samers och nybyggares kyrka

Redan på 1780-talet blev Fatmomakke en kyrkplats. Först för samerna, senare också för nybyggarna. Innan dess hade pastorsadjunkten Per Rådström i Åsele hållit gudstjänster sommartid för befolkningen i trakten, och då fick han ta emot önskemål om ett kapell.

1781 uppfördes de första kyrkobyggnaderna i Fatmomakke, i form av två rymliga kåtor och ett stort skjul på stolpar för gudstjänster. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1884.

- En gång när jag hade guidning i kyrkan var det någon som sa att "det var då den enklaste bland de enkla kyrkor jag varit in i". Jag kunde ju ha blivit ledsen men det blev jag inte, för det finns ingen kyrka i landet som är så välbesökt under sommarmånaderna som kyrkan här i Fatmomakke, säger Elsa Kristoffersson.

Viktigt att hälsa på prästen

Fyra kyrkstigar ledde till Fatmomakke från olika väderstreck. Elsas egen mamma vandrade dit över Marsfjället.- När de kom ned till sjön fick de ropa över viken för att bli hämtade med båt. Det första de gjorde när de var framme var att risa kåtan, tvätta sig och sen gå och hälsa på prästen. Genom åren har platsen överlevt både hot om överdämning och förslag om flyttning av kyrka och kyrkogård.

Världsarv förhoppning för framtiden

- Så länge jag kan vill jag komma hit, säger Elsa Kristoffersson.- Och ska jag önska mig något för Fatmomakke är det att det blir ett världsarv, så att denna unika plats bevaras för framtiden. Fatmomakke behöver skyddas, och bättre skydd än att vara världsarv kan man väl inte få?

ELSA KRISTOFFERSSON AVLED DEN 3 MAJ 2010.