lappland-hall-of-fame.se

FATMOMAKKE I MARSFJÄLLEN  I SÖDRA LAPPLAND VID  MIDSOMMARTID


WELCOME TO

LAPPLAND-HALL-OF-FAME

Vid marknadsundersökning gjord 2011 av Visit Sweden på tyskar o holländare, som skall resa till Sverige, önskar 90% av tyskarna och 91% av holländarna att besöka Lappland. Fler än de som vill till Stockholm.

Svenska Lappland har en befolkning på

92.539 invånare. Befolkningstäthet  0,84 invånare/km². Landarealen är

109 702 kvadratkilometer mer än fjärdedel av Sveriges yta.

De flesta känner till att mycket stor del av Sveriges rikedomar har sitt ursprung i Lappland. För att nämna alla gruvorna och malmen, skogarna och vattenkraften. Internationellt är det också ett mycket stort turistmål. Genom Sveriges turistråd och SAS har det mest blivit marknadsföring av norra delen, Kiruna området.

Idag finns reguljärt flyg till ytterligare fem orter i Lappland, nämligen VILHELMINA, LYCKSELE, HEMAVAN, ARVIDSJAUR och GÄLLIVARE. Dessutom finns vintertid sedan flera år tillbaka direktflyg (FLYCAR) från ARVIDSJAUR till HANNOVER, FRANKFURT, MÜNCHEN och STUTTGART OCH BIRMINGHAM. Vintern 2010-2011 hade även det tyska flygbolaget AIRBERLIN direktflyg. Lappland har genom flyget kommit den internationella marknaden närmare. I HEMAVAN ligger flygplatsen på gångavstånd till liftsystemet!

Nu har jag varit till Vilhelmina - Sveriges sist bebyggda område. Tänk att man för 100 år sedan inte hade bilväg och järnväg till detta område. Alltså ett mycket intressant nybyggarområde. Vilhelmina kyrkby blev kyrkstad 1916!

K:m:t har fastställt länsstyrelsens förordnande den 10 juli 1916, att vad i byggnads, brand och hälsovårdsstadgan gäller för stad, skall gälla för Vilhelmina kyrkostad.

År 1904 kunde man läsa i Västerbottens-Kuriren: ”Wilhelmina kyrkoby är belägen vid Volgsjöns norra strand, och torde i fråga om natursköna omgivningar intaga första rummet i södra Lappland” och ”Just här ser vi längst bort i väster Wilhelmina Lappmarks stolthet, det väldiga Marsfjället sticka fram. I morgonbelysningen är detta må hända Sveriges vackraste snöfjäll, och påminner fliligt om vissa partier av Alperna. Marsfjället har också en höjd av 1,589 meter eller 5,340 fot, öfver havet, och är således betydligt högre än Åreskutan, som dock genom sitt läge vunnit mycket större berömmelse. Men det är ju Västerbottningarnas sed att aldrig förstå sig på att framhålla hvad deras land har ett erbjuda främlingen. Därför har turistströmmen hittills gått förbi Västerbottens läns Lappmark, ehuru äfven där finnes mycket sevärt”.

Järnvägen – Inlandsbanan - kom till Vilhelmina 1917. Vägar till fjällområdet kom till så sent som i slutet 1940-talet. Trots väglöst land var folkmängden då lika stor som nu, dryga 7000 innevånare. I mitten av 1900-talet var folkmängden uppe i ca 14000 innevånare! Genom vattenkraftens utbyggnad har kommunen drabbats svårt, då Ångermanälvens regleringar gjort att de flesta vattendragens forsar och turistpunkter förstörts. Så sent som hösten 2008 räddades Vojmån efter folkomröstning – ett av landets främsta fiskevatten - från att den skulle bli ytterligare förstörd

Välkommen till

Lappland-Hall-of-Fame.

Hall of Fame är en sorts museum som finns för personer som har gjort speciella insatser inom ett särskilt område

.

En av Sveriges ledande incoming operatörer inbjuder gäster från hela världen att komma till Lappland.

.

.

INCENTIVE-HOUSE-LAPPLAND © 2009• Privacy Policy • Terms Of Use

INCENTIVE-HOUSE-LAPPLAND © 2014• SE916594-9489 • VILHELMINA